Sophantering

Vi vill påminna om att alla sopor man tar med sig till lokalen ska man också ta med sig därifrån. Återvinningsstation finns på Norra Förmansvägen 22, vid Willys.