Integritetspolicy

Simple Self Storage behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Allmänt
Simple Self Storage behandlar hyresgäster, spekulanter och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Simple Self Storage skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt GDPR är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Ändamålet med behandlingen
Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand för att administrera kontaktregister eller för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Behandling av uppgifter sker också för att Simple Self Storage ska kunna dokumentera t.ex konversationer mellan hyresgäst och Simple Self Storage.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, strukturering, lagring, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Simple Self Storage, Org.nr 559034-9790 med adress Box 12, 151 02 Sundsvall.

Cookies
De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Cookies från tredje part
Även vissa cookies från tredje part används på denna webbplats. Sådana tredjepartscookies används främst för att förbättra din användarupplevelse.

  • Google Analytics Investis Sweden AB

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter?
Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

  • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
  • Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?
Vi kan komma att överföra till eller dela din information med utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Dina personuppgifter kan till exempel komma att delas till:

  • Kreditupplysningsföretag och leverantörer av liknande tjänster i syfte att bedöma din kreditvärdighet.
  • Externa samarbetspartners t.ex fastighetsförvaltare.
  • Leverantörer av t.ex el, bredband och larm.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES och att alla våra egna IT- system finns inom EU/EES.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Se mer om de specifika lagringsperioderna under respektive ändamål i tabellerna.

Rätt att begära registerutdrag
Privatpersoner har rätt att begära registerutdrag över vilka uppgifter om dig som Simple Self Storage behandlar. Registerutdrag är kostnadsfritt en gång per år/person. Du kan också begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

En begäran om registerutdrag mailas till info@simpleselfstorage.se.

Hur skyddas dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada).

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på www.simpleselfstorage.se.

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd?

Maila till: info@simpleselfstorage.se